Ja ha completat el 0% d'aquesta enquesta
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Diagnòstic sobre les necessitats i els reptes del professorat de l'àmbit econòmic de secundària per promoure l'economia crítica i plural i les finances ètiques a l'aula

Aquest qüestionari s'adreça al professorat d'economia de secundària (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius) de Catalunya per tal d'elaborar un diagnòstic que reculli:

  • Els recursos que més sovint utilitza el professorat per promoure una educació econòmica més crítica i plural així com la difusió de les alternatives com les finances ètiques.
  • Les principals necessitats identificades per accedir a recursos, formació, metodologies, etc.
  • Els reptes que enfronta el professorat davant del nou currículum en relació amb l'educació econòmica crítica i plural i la promoció de les alternatives com les finances ètiques.

Aquest diagnòstic forma part del projecte “Enfortint la Xarxa per l’Educació en les finances ètiques i solidàries a Catalunya”, impulsat per FETS - Finançament Ètic i Solidari, en col·laboració amb l’Associació d’Ensenyants d’Economia d’Empresa de Catalunya, i finançat per l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament.

Té una durada aproximada de 7 minuts.

Hi ha 34 preguntes en aquesta enquesta.
Aquesta enquesta és anònima.

El registre de les teves respostes no contindrà cap dada que t’identifiqui, excepte en el cas que una pregunta de l'enquesta ho demani explícitament.

Si has fet servir una clau per accedir a l'enquesta, assegura't que aquesta clau no formi part de cap de les teves respostes. La clau es gestiona en una base de dades separada de l'enquesta i només s’utilitza per indicar si l’has completat o no. No hi ha cap manera d'identificar les teves respostes a partir d'aquesta clau.